Copyright © 2014 - 2019 by "Graafs Kazemattenmuseum"  ·  All Rights reserved
Contact:
Mars en Wythdijk
Grave
Postadres:
Graafs Kazematten Museum
p/a St.Elisabethstraat 10 A (De Hampoort)
5361 HK Grave
De oorlog begint!
Vrijdag 10 mei 1940, in de vroege ochtend, de mannen van het 3e bataljon 14 Regiment Infanterie, kijken gespannen naar de Mookse bergen aan de oostelijke horizon opbollend in het ochtend licht. Rommelend geluid komt uit die richting, hier en daar wordt aan onweer gedacht, maar nee, zo warm is het toch niet geweest. Langzaam verbreidt het besef dat het geluid van explosies moet zijn, geplande vernielingen worden uitgevoerd, bruggen worden opgeblazen, bomen met explosieven over wegen geworpen. Alles om de naderende vijand zoveel mogelijk te hinderen. Nu wordt het ernst, hier en daar wordt nog snel aan een loopgraaf gewerkt, handgranaten worden uitgedeeld, wapens worden op scherp gezet. Wat gisteren nog oefening was is nu ernst, het is oorlog!

Dit unieke boek bevat
Een chronologisch verslag over de veranderingen van het slapende en ontmantelde vestingstadje Grave, naar een gemeente in de frontlinie.
De brugkazematten met politietroepen, de komst van een nieuw garnizoen, de legering van troepen binnen de stad, de bouw van een Regimentskazerne.
Verslag van de Duitse aanval op de Maasbrug.
Gevechtsverslagen van de commandanten in de Peel-Raamstelling rondom Grave.
Brieven van de meest Zeeuwse en Zuid-Hollandse soldaten die ver van huis hun vaderland moeten verdedigen en over hun belevenissen na het verlaten van de stellingen.
Wat er blijft na één dag oorlog voeren.
Meer dan 200 rijk geïllustreerde pagina’s

Fragmenten
Gevechtsbericht van de reserve kapitein J. Cappon 10e mei 1940.

Ons stellinggedeelte was te 3:00 volledig bezet. Het uitbreken van de oorlog werd te 5:00 bekend gemaakt. Massa vliegtuigen boven onze stelling waargenomen. Rondcirkelende vijandelijke vliegtuigen boven onze stellingen gedurende de voormiddag.

Het relaas van de mannen in kazemat 26 naar de rapportage van soldaat De Schepper.
Rond vier uur die vrijdagmiddag krijgen we de mededeling dat er voor ons munitie klaar staat bij het klooster (Russendaal) De Schepper en Verburg lopen samen om hun portie op te halen, buiten het gebouw staat een stapel munitiekisten, zij krijgen er één toegewezen. Alsjeblieft, een vrachtje van zo’n 80 kg, ook voor twee man nog een aardige klus. Met de kist tussen hen in sjouwen ze door het land richting hun kazemat. Een Duitse jager komt laag over en maakt een bocht kennelijk met de bedoeling de stapel munitiekisten te bestoken. Bommen vallen, stof en zand verduisteren de omgeving.

Menagemeester Suurmond, zijn verhaal op de terugtocht naar Zeeland
Op 12 mei stuurde Suurmond van Sambeek naar de burgemeester van Etten-Leur, die is niet aanwezig, de dorpsveldwachter adviseert hem te voet naar huis te gaan. De auto staat nagenoeg zonder benzine en nergens is nog benzine te koop. Een sergeant voorziet hem van een fiets en hij gaat op weg naar Middelburg, de oorlog in de rug.