Copyright © 2014 - 2019 by "Graafs Kazemattenmuseum"  ·  All Rights reserved
Contact:
Mars en Wythdijk
Grave
Postadres:
Graafs Kazematten Museum
p/a St.Elisabethstraat 10 A (De Hampoort)
5361 HK Grave
Bridge Eleven is ours

In het museum of via de website van het Graafsmuseum kunt u o.a. het boek
"Bridge eleven is ours" kopen. Een intersserant boek over de bevrijding van Grave in 1944.
Bridge eleven is ours, De bevrijding van Grave
door Cees Vos, Jan Timmermans, Hanneke van Dreumel, Leon Vankan

Dit unieke boek bevat:

- een nauwgezette reconstructie van de militaire acties, van de voorbereiding tot en met de succesvolle bevrijding van Grave
- persoonlijke verslagen van de bevrijders
- originele gevechtsrapporten die een uniek beeld geven van de operatie
- ooggetuigenverslagen van inwoners van Grave en Nederasselt
- gedetailleerde kaarten waaop de militaire bewegingen te volgen zijn
- 120 rijk geillustreerde pagina's met originele foto's uit 1944


Uitgever: Stichting Vrienden van het Graafs Museum
Vormgever: Weijsters & Kooij, Grave
Sponsoren: Stg. Omgeving & Educatie, Stg. Vrienden van het Graafs Museum, Combinatie van Sasse 2.0; Van Boekel en Cofely Zuid Nederland, Weijsters & Kooij, vormgevers.


Uitvoering:
- Oplage: 750 exemplaren
- Vormgeving: Softcover, 240 x 270 mm, 114 pagina's, full color, papier 300 gr. Silk
- Prijs: € 15,00
(Bij toezending komen daar € 5,00 verzendkosten bij)
Document 1940, Grave op weg naar de oorlog

In voorbereiding is het boek "Document 1940, Grave op weg naar de oorlog".

Een chronologisch verslag over de veranderingen van het slapende en ontmantelde
vestingstadje Grave, naar een gemeente in de frontlinie.

De brugkazematten met politietroepen, de komst van een nieuw garnizoen, de
legering van troepen binnen de stad, de bouw van een Regimentskazerne.

• Verslag van de Duitse aanval op de Maasbrug.
• Gevechtsverslagen van de commandanten in de Peel-Raamstelling rondom Grave.
• Brieven van de meest Zeeuwse en Zuid-Hollandse soldaten die ver van huis hun
   vaderland moeten verdedigen en over hun belevenissen na het verlaten van de
   stellingen.
• Wat er blijft na één dag oorlogvoeren.
• Meer dan 200 rijk geïllustreerde pagina’s