De Peel - Raamstelling
van Gagel tot Maas

Het Graafs Kazematten Museum, beheert naast de geschiedenis van beide brugkazematten, Grave Noord en Grave Zuid, ook die van de Peel - Raamstelling, gedeelte Gagel tot Maas.

Met bestek No. G. 574/1939 - Gagel tot Maas, wordt de bouw aanbesteed van 36 kazematten, verdeeld als volgt:
Het gedeelte, binnen de huidige gemeente Grave behoorde tot  “vak Schaijk” en was toegedeeld aan het 14e Regiment Infanterie.

Beginnend bij de Maasbrug lag er de 3e compagnie, III bataljon, 14 R.I., kortweg: 3-III-14 R.I., onder Kapitein Wissels.
Het middengedeelte, ter hoogte van de Generaal De Bonskazerne, 2-III-R.I. onder de reserve 1e Luitenant van Kuijk en
als laatste 1-III-R.I. onder reserve Kapitein Cappon.

Het bataljon had als ondersteuning nog een compagnie zware mitrailleurs, commandant Kapitein Scholtens, ook van 14 R.I. Deze eenheid bemande de B- en G- kazematten. Een batterij 6-veldgeschut, 14 R.I., commandant 1e Luitenant Ekker, vormde de anti-tank eenheid. Drie stukken aan de Jan van Cuijkdijk en één aan de Hoogeweg ter dekking van de Escharense brug.

Tussen en achter de kazematten werden stellingen aangelegd, loopgraven, schuilplaatsen, mitrailleurnesten, prikkeldraadversperringen, (schijn)mijnenvelden, enz.

Er wordt aan plannen gewerkt om de linie langs de Raam, een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed, een waardige plaats in het landschap te geven en de mannen die de stelling met hun leven moesten bewaken niet te vergeten.
Copyright © 2014 - 2019 by "Graafs Kazemattenmuseum"  ·  All Rights reserved
Contact:
Mars en Wythdijk
Grave
Postadres:
Graafs Kazematten Museum
p/a St.Elisabethstraat 10 A (De Hampoort)
5361 HK Grave
S-kazemat
B-kazemet
G-kazemat
Kazemat 16S
Type Grave Velp Escharen Nog Weg
S 5 1 20 15 11
B 2 4 5 1
G 2 2 4
9 1 26 20 16
Bron: Document 1940, Grave opweg naar de oorlog